Axându-ne activitatea în sfera ramurilor dreptului penal, drept civil, drept comercial, dreptul muncii, dar nu numai, practica noastră judiciară are ca finalitate responsabilitatea pentru binele și interesul persoanei, având ca centru de greutate clientul.

Deși suntem o societate nou înființată, datorită competenței și devotamentului profesional al avocaților noștri, datorită angajării noastre ferme în a înțelege problemele clienților, jurisprudența, activitatea comercială ți legislația în continuă schimbare și de a fi la curent cu ultimele modificări ale acesteia, ne-am câștigat un renume în lumea juridică românească.

Avocații noștri, ale căror cunoștințe și experiență sunt incontestabil dovedite, își coordonează eforturile și își unesc permanent resursele, creând astfel fundamentul extinderii rețelei de clienți a cabinetului nostru și pătrunderii în economia globală.

Valorile noastre

Incercam in permanenta sa depasim asteptarile clientului, acordandu-i toata atentia de care are nevoie, indiferent daca afacerea sa este intr-un stadiu incipient sau in deplina desfasurare, si depunem toate eforturile ca acesta sa fie corect informat asupra duratei, costurilor si sanselor de succes ale fiecarui demers legal intreprins.

Orice activitate desfasurata pentru si in numele clientului nostru este caracterizata de un angajament total fata de interesele sale, de hotararea de a obtine cele mai bune rezultate pentru acesta si, nu in ultimul rand, de incercarea de a atinge si mentine cele mai inalte standarde profesionale, adevarata masura a respectului fata de client si de lege.

Toti membrii echipei noastre sunt in permanenta informati despre modificarile legislative, fiind astfel capabil sa ofere solutii eficiente si in timp util noilor probleme juridice create de acestea.

Calitatea serviciilor

Calitatea serviciilor juridice şi preocuparea constantă pentru consolidarea acestora, sunt elemente care conferă clienţilor noştri:

  • încrederea şi siguranţa în noi;
  • posibilitatea evaluării beneficiilor, avantajelor pe care le oferă colaborarea cu echipa noastră, dar şi
  • transparenţa costurilor.

În cadrul acestui context personalizarea şi flexibilitatea serviciilor pe care le oferim în funcţie de cerinţele fiecărui client, de problematica activităţii desfăşurate, contribuie la creşterea standardului profesional urmărit şi conduc în acelaşi timp la o perfecţionare continuă a serviciilor juridice.

Realizarea obiectivelor propuse

Imperativele timpului prezent conturează incontestabil din ce în ce mai mult necesitatea cumulării unor cerinţe profesionale complexe a căror mobilizare este îndreptată spre adoptarea unei abordări a relaţiei avocat-client centrată pe flexibilitate şi conectivitate, care să răspundă solicitărilor oricărui client.

A îndeplini necesităţile clienţilor noştrii, a răspunde în timp util solicitărilor acestora şi a încerca să le depăşim aşteptările reprezintă o preocupare constantă a echipei din cadrul Societatii în relaţia cu persoanele care apelează la serviciile noastre.

Aceasta presupune mai mult decât o simplă abordare şi studiere a problematicii în contextul dat, în funcţie de sfera de activitate analizată, presupune construirea unei strategii care se bazează în primul rând pe atenţie şi receptivitate, aspecte care favorizează în egală măsură atât realizarea şi dezvoltarea unei relaţii profesionale stabile, de lungă durată cât şi implementarea unui mecanism care să asigure atingerea obiectivelor propuse.

Este nevoie de o abordare fundamentală a problematicii în cauză, care implică o analiză a conceptelor teoretice şi a dimensiunilor de ordin practic care îşi găsesc aplicabilitate.

Avem la îndemână un instrument eficient, caracterizat prin posibilitatea de adaptare şi de reacţie rapidă la diversele situaţii care pot influenţa atingerea scopurilor urmărite. O atenţie deosebită este acordată îndeplinirii obiectivelor având un raport timp-costuri-rezultat cât mai favorabil clienţilor noştrii.

Este evident faptul că “gestionarea riscului”, deşi nu este un concept de drept, se regăseşte implicit şi în cadrul serviciilor juridice, mai mult sau mai puţin vizibil, devenind o activitate indispensabilă asigurării eficienţei unor astfel de servicii, urmărind a se realiza un raport timp-costuri-rezultat cât mai favorabil clienţilor noştrii.

Comunicarea şi disponibilitatea

Comunicarea constituie pentru noi o condiţie sine qua non a colaborării pe care o iniţiem şi dezvoltăm cu clienţii noştri, aspect care pe de o parte conferă o mai bună şi pertinentă recepţionare şi adaptare faţă de solicitările acestora, iar pe de altă parte permite o implicare efectivă în soluţionarea problemelor.

Respectarea secretului profesional şi a caracterului confidenţial

SCA “ Dinca & Asociatii” îşi desfăşoară activitatea respectând cu stricteţe limitele eticii şi în concordanţă cu cele mai înalte standarde profesionale şi principii prevăzute de legislaţia europeană în domeniul organizării şi desfăşurării profesiei de avocat. Unele dintre cele mai importante principii sunt respectarea secretului profesional şi a caracterului confidenţial al informaţiilor de care avocaţii iau cunoştinţă în cadrul activităţii lor profesionale. Secretul profesional reprezintă un drept al avocatului, recunoscut şi protejat de autorităţi, însă, în acelaşi timp, reprezintă şi o îndatorire fundamentală care trebuie onorată cu toată diligenţa.