books5

Inventiile sunt idei noi care permit solutionarea practicã a unei anumite probleme dintr-un domeniu al tehnologiei.

SCA “Dinca & Asociatii” ofera servicii juridice complete în privinta brevetelor, marcilor de comert, înregistrarea internationala a marcilor de comert, concurenta neloiala si importurile paralele ilegale, pirateria si copiile ilegale, toate problemele ivite din sau în legatura cu protejarea acestor drepturi, inclusiv celor aflate în faza litigioasa.

În sensul protejarii drepturilor de proprietate intelectuala, serviciile juridice pe care le oferim includ urmãtoarele domenii de interes :

  • Dreptul de autor si alte drepturi conexe
  • Brevete
  • Marci de fabricatie si de comert
  • Desene si modele industriale
  • Indicatii geografice;
  • Exploatare si protectie, înregistrare marci,

Mărci, Brevete, Invenţii

Cercetări de anteriorităţi, depozite de mărci, introduceri de cereri pentru obţinerea brevetului, reînnoiri de brevete;

Reprezentare/Asistenţă in faţa Oficiului Statului pentru Invenţii şi Mărci în vederea îndeplinirii procedurilor legale pentru înregistrarea drepturilor de proprietate intelectuală şi efectuarea oricăror acte de procedură referitoare la obţinerea de informaţii;

Asistenţă/reprezentare juridică clienţilor săi, în cazul contestaţiilor depuse la Oficiul Statului pentru Invenţii şi Mărci;

Concurenţa neloială prin marcă

Drepturi de autor şi drepturi conexe

Consultanţă juridică în domeniul drepturilor de autor şi drepturilor conexe: cesiune de drepturi patrimoniale de autor, contracte de editare, contracte de reprezentare teatrală/execuţie muzicală, contracte de înregistrare sonore şi audiovizuale, programe de radio şi televiziune

Opinii legale.

Asistenţă şi consultanţă juridică în probleme legate de drepturile conexe de autor apecifice artiştilor interpreţi şi executa