noroc

Serviciile nostre:

 • Redactari acte, consultatii juridice;
 • Constituiri firme, majorari capital social;
 • Reprezentare in litigii comerciale, fuziuni si absorbtii;

SCA “ Dinca & Asociatii” are o experienta îndelungata în acest domeniu, oferind consiliere detaliatã si cuprinzatoare.

Privind prin perspectiva rentabilitatii comerciale, gama serviciilor noastre în acest sens este extinsã, incluzând printre altele urmatoarele domenii de interes :

 • înmatriculare societati comerciale, modificari si restructurari, licitatii publice, fuziuni si achizitii, reorganizari, lichidari ;
 • restructurari de capital;
 • activitati de due diligence- asigurarea unei asistente permanente a societatii în probleme referitoare la taxe si impozite, precum si verificarea tuturor actelor societatii si a contractelor încheiate de aceasta pentru conformitate cu legea româna si pentru determinarea riscurilor si a profitabilitatii investitiilor, alte acte administrative ;
 • diferite contracte comerciale si asistenta pe durata realizarii acestora;
 • participare la negocieri si rezolvarea diferendelor ;
 • arbitraj international si mediere ;
 • reprezentare în procedurile autorizate de catre Consiliul Concurentei ;
 • evaluarea tranzactiilor propuse în raport cu reglementarile în domeniul concurentei, reglementari de interzicere a practicilor restrictive, abuz de putere pe piata, preturi de dumping, monopol, etc
 • asistenta in pregatirea si desfasurarea Adunarii Generale a Asociatilor/Actionarilor ori a altor organe de conducere, precum si in transferul de parti sociale sau actiuni, inclusiv de la diverse autoritati statale in cadrul procedurilor de privatizare;
 • reprezentare si asistenta juridica la reorganizarea societatilor comerciale, precum si in procedurile de lichidare judiciara si faliment;
 • redactare contracte comerciale si asistenta juridica la negocierea contractelor;
 • consultanta, asistenta juridica si reprezentare in litigii comerciale si proceduri arbitrale;
 • Contracte comerciale – negocieri, redactari, completari, modificari, încetari, inserari clauze în orice fel de contracte comerciale; Cabinetul de avocati negociaza si redacteaza orice contracte comerciale si civile intervenite în desfasurarea activitatii unei societati;
 • infractiuni prevazute în legi comerciale.